THÔNG TIN THAM KHẢO - TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

THÔNG BÁO SỐ LIỆU HỌC SINH ĐĂNG KÝ VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THPT NĂM HỌC 2018 - 2019
STT TRƯỜNG CHỈ TIÊU SỐ HỌC SINH ĐĂNG KÝ (lần 1) GHI CHÚ
Số HS Số lớp Tổng số
NV1 NV2
1 Hoàng Hoa Thám 520 13 980 52
2 Ngô Quyền 520 13 525 1344
3 Tôn Thất Tùng 480 12 534 744
4 Ngũ Hành Sơn 440 11 520 285
5 Hòa Vang 480 12 734 37
6 Phan Thành Tài 480 12 610 208
7 Nguyễn Hiền 640 16 644 1110
8 Thái Phiên 800 20 1185 574
9 Thanh Khê 440 11 700 932
10 Nguyễn Thượng Hiền 400 10 488 639
11 Nguyễn Trãi 400 10 666 63
12 Ông Ích Khiêm 560 14 752 90
13 Trần Phú 800 20 1259 1016
14 Phan Châu Trinh 1240 31 1981 11
15 Cẩm Lệ 400 10 394 1169
16 Liên Chiểu 280 7 429 678
17 Phạm Phú Thứ 440 11 490 1198
18 Võ Chí Công 280 7 230 1052
19 Nguyễn Khuyến 200 5 341 1613
20 Hermann Gmeiner 60 117
21 Sky Line 29 2
22 Hiển Nhân 17 0
23 Quang Trung 0 1
24 Khai Trí 0 0
25 FPT 4 3
26 Việt Nam-Singapore 10 0
27 APU 29 0
Tổng cộng 9800 245 13611 12938BẢNG ĐIỂM CHUẨN THAM KHẢO
STT Trường Trung Học Phổ Thông Mốc điểm chuẩn
Năm học 2017-2018 Năm học 2016-2017
1 Cẩm Lệ 29.50 32.25
2 Hòa Vang 50.75 51.00
3 Hoàng Hoa Thám 50.25 49.25
4 Liên Chiểu 32.75 31.00
5 Ngô Quyền 36.25 32.00
6 Ngũ Hành Sơn 35.00 34.50
7 Nguyễn Hiền 39.75 38.00
8 Nguyễn Khuyến 26.25
9 Nguyễn Thượng Hiền 37.75 33.75
10 Nguyễn Trãi 46.75 44.75
11 Ông Ích Khiêm 31.75 31.00
12 Phạm Phú Thứ 28.00 26.25
13 Phan Châu Trinh 55.25 53.50
14 Phan Thành Tài 34.00 37.25
15 Thái Phiên 48.50 44.25
16 Thanh Khê 37.50 35.50
17 Tôn Thất Tùng 29.75 29.50
18 Trần Phú 49.75 47.50
19 Võ Chí Công 24.50 26.50